Socha s maskou

Bezplatné antigenní testování na covid-19

Rezervujte si termín nyní!

nebo

Pokud nechcete ztrácet čas objednáváním se, stavte se u nás i neohlášeně! Testujeme i bez objednání.

Adresu naleznete níže